3 ปีผ่านไป ทำไม ‘สามย่านมิตรทาวน์’ เติบโตดี มีคนเดินตลอดปีสุดๆ

ข่าว ธุระกิจ

แม้ว่าจะอยู่ใกล้สยามสแควร์ แต่ ‘สามย่านมิตรทาวน์’ ดูเหมือนจะไม่ใช่ห้างใหญ่ใจกลางเมืองที่คนทั่วไปคุ้นเคยเท่าไรนัก แม้ว่าตัวห้างจะตั้งอยู่ติดกับพื้นที่ MRT

 

ข่าว ธุระกิจ

 

สามย่านที่เป็นสถานีที่มีทราฟิกสูงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครถึงอย่างนั้น ‘สามย่านมิตรทาวน์’ กลับมีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปไม่ขาดสาย แม้ว่าจะเริ่มเปิดให้บริการในช่วงโควิด-19 ช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ก่อนโควิด-19 มีทราฟิกกว่า 55,000 คนต่อวัน ขณะที่ในเดือน ก.ค.- ก.ย. ปีนี้มีทราฟิกเพิ่มขึ้นกว่า 35% กลยุทธ์ของ ‘สามย่านมิตรทาวน์’ คืออะไร TODAY Bizview สรุปให้อ่าน

หนึ่ง ทำเลทอง ทำเลใจ

แน่นอนว่าทำเลของ ‘สามย่านมิตรทาวน์’ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านสามย่าน ติดกับพื้นที่ MRT สามย่านที่เป็นสถานีที่มีทราฟิกสูงที่สุด 10 แห่งของกรุงเทพมหานคร ใกล้กับสถานศึกษามากมาย ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดม โรงเรียนสาธิตปทุมวันฯลฯ และเป็นย่านที่มีชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในพื้นที่เป็นหนึ่งในคีย์ความสำเร็จของสามย่านมิตรทาวน์

และเพราะลักษณะพิเศษของทำเลนั่นเอง ทำให้กลุ่มลูกค้าของสามย่านมิตรทาวน์แตกต่างกับศูนย์การค้าอื่นๆ ในเส้นพระราม 4 รวมถึงในเขตปทุมวัน เพราะกว่า 50% ของลูกค้าสามย่านมิตรทาวน์เป็นกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ 40% เป็นกลุ่มคนทำงานจากออฟฟิศของสามย่านมิตรทาวน์เองและออฟฟิศอื่นๆ บนเส้นพระราม 4 ส่วนอีก 10% เป็นกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กด้วยซึ่งเดิมอยู่นอกเหนือความคาดหวังของสามย่านมิตรทาวน์